Dienstenwijzer

Hypotheek Connect

Wie is Hypotheek Connect?

Als onafhankelijke tussenpersoon hebben wij de mogelijkheid je volledig onafhankelijk te informeren. Op basis van de gegevens die je op onze website achterlaat, zijn wij of de bij ons aangesloten partners in staat contact met je te leggen, een volledig vrijblijvende inventarisatie uit te voeren en je daarbij te informeren over je mogelijkheden. Aangezien de bij ons aangesloten adviseurs volledig onafhankelijk werken, zijn zij in staat om de diverse aanbieders van financiële producten die actief zijn op de Nederlandse markt voor je te vergelijken, de eventuele besparing voor je te berekenen en je de aanbieder aan te bevelen die het beste bij je persoonlijke situatie past.

Hypotheek Connect is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08196184. Ons kantoor is gevestigd aan de Boogschutterstraat 1, 7324 AE te Apeldoorn.

Hoe verdient Hypotheek Connect geld?

Wij hebben afspraken gemaakt met partijen die u van dienst kunnen zijn bij het adviseren en bemiddelen van financiële producten. Onze dienstverlening is voor u geheel kosteloos en vrijblijvend. Wanneer wij u in contact brengen met een financieel adviseur, ontvangen wij hiervoor een eenmalige financiële vergoeding. Wij werken alleen samen met partijen die u onafhankelijk kunnen adviseren.

Registratie AFM

Voor het mogen bemiddelen in financiële producten hebben wij een vergunning verkregen van de Autoriteit Financiële Markten. Wij staan geregistreerd onder nummer 12019228.

Op grond van onze vergunning mogen wij bemiddelen in de volgende producten:

Betaalrekeningen, Consumptief krediet, Elektronisch geld, Hypothecair krediet, Inkomensverzekeringen (in combinatie met vermogen, consumptief krediet of hypothecair krediet), Schadeverzekeringen particulier, Spaarrekeningen, Vermogen en Zorgverzekeringen.

Beloningsbeleid medewerkers

Hypotheek Connect heeft een beheerst beloningsbeleid vastgesteld. Het beloningsbeleid heeft ten doel te voorkomen dat de beloningen die onze medewerkers ontvangen zouden kunnen leiden tot onzorgvuldige klantbehandeling. Het beleid beoogt onaanvaardbare risico’s in dat verband te beheersen en te voorkomen en is gericht op continuïteit en de lange termijn belangen van Hypotheek Connect.

Hypotheek Connect wenst iedere prikkel om potentiële klanten te aanvaarden, terwijl dit niet in het belang van de klant is uit te sluiten. Om risico’s op dit gebied uit te sluiten is de variabele beloning die een medewerker van Hypotheek Connect op jaarbasis ontvangt gemaximeerd op 20% van het bruto jaarsalaris. De beoordeling van medewerkers van Hypotheek Connect en de daarbij behorende vaste beloning is gebaseerd op prestaties gericht op de lange termijn. Medewerkers worden beoordeeld op basis van verschillende criteria, inclusief het handelen in het belang van de klant.

Klachtenprocedure

Natuurlijk streven wij als organisatie naar een tevreden klant. Onze openbare klachtenprocedure geeft een ieder die niet tevreden is de mogelijkheid om eventuele onvrede te uiten. Wij zullen vervolgens ons best doen om met u tot een passende oplossing te komen.

Komen wij met elkaar niet tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Postbus 93257
2509 AG
Den Haag
Tel. 070 – 333 8 999

www.kifid.nl
Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.013770.

Wij adviseren niet

Hypotheek Connect houdt zich in het kader van de WFT enkel bezig met bemiddelen en adviseert niet. Dit houdt in dat wij uw situatie mogen inventariseren, u een indicatie van uw mogelijkheden mogen geven, maar u voor de daadwerkelijke advisering over welke financieel product voor u interessant is, in contact brengen met een onafhankelijk adviseur die wel adviseert.

Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u vinden op onze internetsite: www.hypotheekconnect.nl/algemene-voorwaarden.

Ook kunt u ze telefonisch opvragen via nummer 055 - 204 81 90.

Deze website maakt gebruik van cookies

Door op “Alles toestaan” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten

.